SMTP là gì? Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SMTP cho website WordPress

Một trong những vấn đề khá đau đầu đối với những công ty website thường xuyên sử dụng chức năng gửi mail đến nhân viên, nhưng chẳng may các email được gửi lại bị đều đẩy vào mục spam của email. Các chuyên gia phát triển website và email cũng đều khuyến khích các công …