Lập trình web-app, thiết kế web application theo yêu cầu

Web-app hay web application chính là những phần mềm quản lý hoạt động trên nền tảng website được phát triển hỗ trợ cho yêu cầu thực tế trong công việc của con người. Mỗi loại web-app đưa vào sử dụng có những giá trị và lợi ích riêng. Lập trình, thiết kế web application theo …

Lợi ích của hệ thống quản lý vận tải (TMS) mang lại doanh nghiệp

Dịch vụ vận tải là một trong số mắt xích quan trọng nằm trong chuỗi cung ứng Logistics đã và đang trở thành một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong sự hội nhập và phát triển của nền kinh tế, thương mại. Với tốc độ phát triển ngày một vượt bậc của lĩnh …