Lập trình web-app, thiết kế web application theo yêu cầu

Web-app hay web application chính là những phần mềm quản lý hoạt động trên nền tảng website được phát triển hỗ trợ cho yêu cầu thực tế trong công việc của con người. Mỗi loại web-app đưa vào sử dụng có những giá trị và lợi ích riêng. Lập trình, thiết kế web application theo …